Χημικής Βιομηχανίας 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 80/24.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8479/702/19.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 25.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top