Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 7/19.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 68962/3217/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2107/10.10.2008) Υποχρεωτική από: 24.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top