Ξεναγών όλης της χώρας 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 13/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που απασχολούνται σε όλη την χώρα (HATTA)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 7/17.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 54392/2524/22.7.2008 (ΦΕΚ Β 1553/5.8.2008) Υποχρεωτική από: 17.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top