Πλεκτού ενδύματος 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:71/21.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 74594/3556/29.10.2008 (ΦΕΚ Β 2288/11.11.2008) Υποχρεωτική από: 21.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top