Κλωστοϋφαντουργίας 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (16.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2008

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 74/22.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 69013/3226/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2107/10.10.2008) Υποχρεωτική από: 22.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top