Πετρελαιοειδών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (11.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική) (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ .Απασχ. 114/18.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 78520/3891/14.11.2008 (ΦΕΚ Β 2424/1.12.2008) Υποχρεωτική από: 24.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top