Γουνεργατών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 118/23.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83777/4418/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2608/23.12.2008) Υποχρεωτική από: 23.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top