Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(7.10.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρωτοβαθμίων σωματείων της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 143/29.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4135/358/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 207/9.2.2009) Υποχρεωτική από: 29.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top