Γάλακτος (παστερίωση) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(15.10.2008) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 144/30.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4129/357/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 156/3.2.2009) Υποχρεωτική από: 30.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top