Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 38/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/18.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12586/985/27.3.2009 (ΦΕΚ Β 713/16.4.2009 και ΦΕΚ Β 811/4-5-2009) Υποχρεωτική από: 18.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top