Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 159/12.12.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top