Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 128/6.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8705/4624/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 119/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 7.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top