Φωτοστοιχειοθεσίας 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 48/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες- σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι και σελιδοποιοί γραφιστικής στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 30/21.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 80391/4088/24.11.2008 (ΦΕΚ Β 2479/5.12.2008) Υποχρεωτική από: 31.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top