Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 62/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που απασχολύνται στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/23.12.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13739/1079/8.4.2009 (ΦΕΚ Β 747/22.4.2009) Υποχρεωτική από: 23.12.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top