Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 40/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμήμα Κοιν. Επιθ. Κεντρ. Τομέα Θεσσαλονίκης 4/8.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83756/4414/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2541/15.12.2008) Υποχρεωτική από: 13.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top