Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες Κρήτης) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.5.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών- Μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/13.5.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top