Φωτοστοιχειοθετών (Εκδοτικών - Βιβλιοχαρτοπωλικών Επιχειρήσεων) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.5.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων που απασχολούνται ως Πληκτρολόγοι - Δακτυλογράφοι - Φωτοστοιχειοθέτες, Σελιδοποιοί - Γραφίστες στις Εκδοτικές - Βιβλιοχαρτοπωλικές Επιχειρήσεις κ' στις Φωτοστοιχειοθετικες Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 30/18.6.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 31188/2680/2.11.2009 (ΦΕΚ Β 2331/11.11.2009) Υποχρεωτική από: 18.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top