Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2009

Περιγραφή: 

Δ.A. 12/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων με ή χωρίς μαλακτήρα σκυροδέματος και των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών αυτών στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/10.6.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24039/1950/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1615/6.8.2009) Υποχρεωτική από: 10.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top