Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/7.9.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 486/75/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 55/25.1.2010) Υποχρεωτική από: 7.9.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top