Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2009

Περιγραφή: 

ΔΑ 22/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/21.7.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 6500/638/6.4.2010 (ΦΕΚ Β 433/14.4.2010) Υποχρεωτική από: 22.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top