Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 51/10.9.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 248/33/8.1.2010 (ΦΕΚ Β 8/13.1.2010) Υποχρεωτική από: 10.9.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top