Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικών Πρακτορείων) 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 42/2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτορείων

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/15.10.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top