Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 19/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 3/24.7.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 406/64/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 18.8.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top