Καθηγητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 59/08 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 37/27.11.08)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 19712/1571/11.6.2009 (ΦΕΚ Β 1208/19.6.2009) Υποχρεωτική από: 27.11.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top