Γεωπόνων βιομηχανίας 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 25/21.9.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11338/684/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 28.1.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top