Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (τριετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 29/1.10.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top