Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 1/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 2/3.2.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top