Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 2010

Περιγραφή: 

ΔΑ 19/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (έναρξη ισχύος:1/1/2009)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 30/26.1.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top