Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 56/17.12.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11346/692/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.1.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top