Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.3.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/11/09 έως 31/10/2010)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ.Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών: ../15.3.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top