Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.4.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/3.5.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top