Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2010 έως 28.2.2011)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/30.8.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top