Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.4.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του Α.Ν. 89/67 (διετής)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ Εργασίας. 21/11.4.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top