Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικών Πρακτορείων) 2011

Περιγραφή: 

Πρακτικό συμφωνίας (9.6.2011) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 28/23.6.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top