Ξεναγών Κέρκυρας 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.5.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών Ν. Κέρκυρας

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 2/2.6.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top