Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.8.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2011 έως 28.2.2012)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/10.8.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top