Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.12.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 1/9.1.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top