Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.6.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/13.6.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top