Ποντοπλοΐας (πλόων εξωτερικού) 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.8.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε). (διετής)

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Εργασίας:15/9.8.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top