Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.5.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2012 έως 28.2.2013)

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/31.5.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top