Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.6.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 19/11.6.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top