Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2013

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(15.4.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων, κ.λ.π. (ΠΟΣΕΗ)(τριετής)

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/22.4.2013)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top