Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2013

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.5.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του άρθρ.25 του ν.27/1975 (τριετής)

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 5/15.5.2013)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top