Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων 2013

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(29.7.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας:10/30.7.2013
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top