Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2013

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.6.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης(διετής)

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 13/12.7.2013)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top