Απορρυπαντικών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών απορρυπαντικών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 50/28.6.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12365/2.9.2002 (ΦΕΚ Β 1174/11.9.2002)Υποχρεωτική από: 3.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top