Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 21/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της Χώρας ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, που είναι κάτοχοι των σχετικών αδειών εργασίας όλων των κατηγορών και ειδικοτήτων

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 12/18.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12922/17.10.2002 (ΦΕΚ Β 1384/30.10.2002) Υποχρεωτική από: 18.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top