Ξενοδοχοϋπαλλήλων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 22/22.5.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11639/14.6.2002 (ΦΕΚ Β 790/26.6.2002)Υποχρεωτική από: 22.5.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top