Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.6.2002) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 42/21.6.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12319/27.8.2002 (ΦΕΚ Β 1183/12.9.2002) Υποχρεωτική από: 21.6.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top