Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.12.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού και ανήκουν στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Κρήτης και την ΟΕΒΝΗ (διετής)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/9.2.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12407/28.6.2001 (ΦΕΚ Β 900/12.7.2001)Υποχρεωτική από: 19.4.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top